آموزشی
معلم آموزشگاه نوین 
قالب وبلاگ
سلول ‍ چيست؟

پرسش هاي بخش 1
1- كداميك از موارد زير در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟

استخوان
ماهيچه
سلول
پوست
2- رشد بدن انسان به سبب چيست؟

ورزش كردن
استراحت كردن
تقسيم سلول ها
كش آمدن سلول ها
3- پوششي كه در اطراف سلول ها وجود دارد چه ناميده مي شود؟

استخوان
پوسته
سيتوپلاسم
هسته

4- ساختمان بدن كدام موجود زير از تعداد سلول بيشتري تشكيل شده است؟

شتر
پلنگ
خروس
مورچه
5- مايع غليظي كه سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

پوسته
سيتوپلاسم
ماده سلولي
هسته
6- هسته ي كداميك از سلول هاي زير نسبت به سلول هاي ديگر كوچك تر است؟

سلول استخوان
سلول عصب
سلول ماهيچه
سلول روده
سوالات تشريحي
1- مراحل رشد و تقسيم سلول در شكل زير به هم ريخته است، با زدن شماره آنها را مرتب كنيد.

2- چه تفاوت ها و چه شباهت هايي در بين سلول هاي مختلف بدن انسان ديده مي شود؟

همه سلو ل ها از نظر رشد، تقسيم سلول و احتياج به غذا شبيه هم هستند. ولي تفاوت آنها در شكل، اندازه و نوع كاري است كه انجام مي دهند.
3- چهار نمونه از سلول هاي بدن را نام ببريد و وظيفه هر يك را بنويسيد؟

سلول عصب (انتقال پيام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهيچه (حركت) - سلول شش (جذب اكسيژن)
4- سلول گياهي با سلول جانوري چه تفاوتي دارد؟

سلول گياهي دو پوسته دارد به همين دليل محكم تر از سلول هاي جانوري است.

5- سلول ها چگونه زياد مي شوند؟

تقسيم سلولي

6- سلول از چه قسمت هايي تشكيل يافته است؟

پوسته،سيتوپلاسم، هسته

7- كدام عمل در مورد بيشتر سلول ها تا آخر عمر صورت مي گيرد؟

پرسش هاي بخش 3
1- كار مبارزه با آفت ها، هميشه و در همه دوران زندگي آنها مؤثر است.

درست
نادرست

2- بيشتر كشاورزان براي شخم زدن زمين هاي پهناور از تراكتور استفاده مي كنند.

درست
نادرست

3- كار كشاورزي يعني پرورش دادن گياهان مفيد

درست
نادرست
4- پرندگان كوچك در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.

درست
نادرست
پررسش هاي تشريحي:
1-وقتي مي خواهيم زمين را براي كاشتن آماده كنيم ابتدا چه عملي را انجام مي دهيم؟

ابتدا زمين را شخم مي زنيم.
2- براي كاشت يك گياه بايد چه كاري انجام داد؟

ابتدا بايد زمين را براي كشت آماده كرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشيد و سپس زمين را آبياري كرد. مرحله بعدي در آوردن گياهان هرز از داخل زمين است تا زماني كه به رشد كامل خود برسد.

3- اصلي ترين غذاي انسان را چه گياهاني تشكيل مي دهند؟

گندم، برنج، سيب زميني
4- ياد گرفتن كشاورزي چه اثري در زندگي انسان داشت؟

توانست محصول بيشتري توليد كند و براي زمستان خود غذا ذخيره كند. ديگر مجبور نبود تمام قسمت هاي گياه را بخورد. بلكه از هر گياهي قسمت هاي مفيد را مي خورد.
5- آيا استفاده زياد از تراكتور براي زمين هاي كشاورزي پهناور مضر است؟

بله. چون تراكتور عميقاً جاي خاك را عوض مي كند و خاك هاي سطح رويي كه مواد غذايي بيشتري دارند به سطح زيرين انتقال پيدا مي كنند. استفاده زياد از تراكتور براي زمين مفيد نيست.

6- كدام محصول را حتماً بايد با كشت آبي زياد نمود؟

برنج
7- چه محصولاتي در ناحيه كوهستاني بيشتر رشد مي كنند؟

گردو، بادام، درختان ميوه

8- ادويه در چه نوع آب و هوايي به دست مي آيد؟

گرم و مرطوب
9- چه گياهاني را مي شناسيد كه مصرف دارويي و رنگرزي دارند؟

دارويي: اوكاليپتوس، گل ختمي، گل بنفشه، نعناع
رنگرزي: حنا، گردو، انار، پوست پياز، روناس

 پرسش هاي بخش 4 - جانوران بي مهره

جالي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:
1- به جانوراني كه در بدن آنها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد بي مهره مي گويند.
2- به موجود زنده اي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد انگل مي گويند.
3- نرم تنان در گروه جانوران بي مهره قرار دارند.
4- هشت پا يك جانور بي مهره دريايي است كه به گروه بزرگ تر بي مهرگان تعلق دارد و به گروه كوچك تر نرم تنان.
5- عروس دريايي بي مهره اي از جنس مرجان ها است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و سينه و شكم تشكيل شده، 2 شاخك و 6 پا دارند.
7- كرم كدو از نوع كرم هاي پهن و كرم خاكي از نوع كرم هاي حلقوي است.
پرسش هاي تشريحي:
1- چه تفاوت مهمي در ميان جانواران مهره دار و بي مهره وجود دارد؟

جانوران مهره دار داراي اسكلتي از جنس استخوان هستند و جانوران بي مهره در بدن خود فاقد اين اسكلت استخواني مي باشند.
2- بدن بي مهرگان ساده تر است يا مهره داران؟

بي مهرگان
3- انواع گروه هاي بي مهرگان را نام ببريد؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپايان
4- مرجان ها چه شباهت هايي با اسفنج ها دارند؟

هردو گروه در كف درياها زندگي مي كنند و بعضي از گونه هاي هر يك حركت دارند.
5- تخم كرم كدو چگونه از گاو به انسان منتقل مي شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هايي را كه گاو مي خورد آلوده مي كند و تخم كرم در بدن حيوان به نوزاد تبديل مي شود و زنده مي ماند و با خوردن چنين گوشتي نوزاد كرم كدو به انسان و روده او منتقل شده تبديل به كردم كدو مي شود.
6- كرم آسكاريس چه مي خورد؟

غذاي گوارش يافته را مي خورد.
7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چيست؟

پوشش بدن حلزون حفره اي است و پوشش بدن صدف دوكفه اي است.
8- حشرات چه خصوصيات مشتركي دارند؟

همگي 6 پا و 2 شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكيل شده است.
9- كدام گروه از بي مهرگان به هيچ گروه ديگري شبيه نيستند؟

خارتنان
10- چند نوع از خارتنان را نام ببريد؟

توتيا و ستاره دريايي
11- اگر قبل از مصرف سبزي آن را ضد عفوني نكنيم، كدام بيماري انگلي در انتظار ماست؟

به انگل آسكاريس مبتلا مي شويم.
12- يك نوع خرچنگ خوراكي را نام ببريد؟

ميگو

پرسش هاي بخش 5 - مخلوط ها

1- كداميك از مخلوط هاي زير محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمك و آب
نشاسته و آب
2- كداميك از مخلوط هاي زير محلول مايع در مايع است؟
آب و روغن زيتون
آب و آبليمو
آب و نشاسته
آب و اكسيژن
3- آب داغ چه نوع محلولي است؟
جامد در مايع
مايع در مايع
جامد در جامد
گاز در مايع
4- بهترين راهي كه مي توانيم بفهميم يك مخلوط، محلول است يا نه چيست؟
جوشانيدن
از صافي رد كردن
بي حركت در جايي قرار دادن
باهم زدن
5- در ليوان شير يك حبه قند انداختيم و هم زديم در اين محلول به شير چه مي گويند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
پرسش هاي تشريحي:
1- مخلوط چيست؟

وقتي دو يا چند ماده با هم بياميزند و ما بتوانيم به راحتي آنها را جدا كنيم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمي دهند.
2- آيا مي توانيم روغن مايع و آبليمو را مايع در مايع بدانيم؟ چرا؟

خير، زيرا اين دو مايع در يكديگر حل نمي شوند و مايع در مايع يك نوع محلول است.
3- به ماده اي كه مواد ديگر را در خود حل مي كند چه مي گويند؟

حلال
4- چگونه مي فهميم دو ماده مايع كه با هم آميخته شده اند مخلوط هستند يا محلول؟

در صورتي كه دو مايع به طور يكنواخت ديده شوند و پس از مدتي كه ساكن مي مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر يك مايع در مايع ديگر به صورت معلق ديده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدريج از هم جدا مي شوند.
5- مخلوطي نام ببريد كه از دو ماده جامد تشكيل شده باشد؟

شكر و عدس، نخود و لوبيا
6- مخلوطي از يك ماده جامد و يك مايع نام ببريد كه محلول نباشد؟

شن و آب
7- هوا يك مخلوط است يا تركيب؟

مخلوط است.
8- در يك محلول آب شيرين آيا مزه سطح مايع با ته مايع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زيرا ذره هاي قند به آرامي از هم جدا شده و در بين ذره هاي آب قرار گرفته و مخلوط يكنواختي به دست آمده يعني قند در آب حل شده.
9- در محلول مواد چگونه پراكنده مي شوند؟

به طور يكنواخت پراكنده مي شوند.
10- آيا در محلول همه موادي كه وجود دارند ديده مي شوند؟

خير، ماده حل شونده ديده نمي شود.
11- چرا در هوا هيچ يك از مواد تشكيل دهنده را نمي بينيم؟

زيرا همگي گاز هستند.

 پرسش هاي بخش 6 - نور و بازتابش
1- در كداميك از مكان هاي زير آينه بر آمده استفاده مي كنند؟

خياطي
آرايشگاه ها
سرپيچ هاي جاده ها
كوره آفتابي

2 - كداميك از موارد زير در بازتابش نور مؤثر نيست؟

صافي اجسام
زبري اجسام
كلفتي اجسام
رنگ اجسام
3 - در كداميك از مواد زير نور عبور نمي كند؟

هوا
آب
آينه
شيشه

4 - در پريسكوپ از چه آينه اي استفاده مي شود؟

تخت
فرورفته
برآمده
كروي
5- هر قدر زاويه بين دو آينه را بازتر كنيم تعداد تصويرها ….... مي شود.

بيشتر
كمتر
تفاوتي ندارد
بزرگ تر
6 - كوره آفتابي به چه منظور ساخته مي شود؟

براي گرم كردم محيط
براي تفريح و سرگرمي
براي بهتر ديدن خورشيد
براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد

پرسش هاي تشريحي:
1- نور چيست؟ و چه خواصي دارد؟

يك نوع انرژي است كه حركت مي كند و موجب ديدن اجسام مي شود.
2- بازتابش نور چيست؟

وقتي نور به جسمي برخورد مي كند و برگشت پيدا مي كند، به اين پديده بازتابش نور مي گوئيم.
3- چه اجسامي پس از بازتابش نور، تصوير توليد مي كنند؟

اجسامي كه سطح آنها صاف است مثل آينه و فلزات براق. در آب و شيشه هم تصوير ايجاد مي شود.
4- جسمي در فاصله 20 سانتي متري آينه قرار دارد. فاصله جسم تا تصوير چقدر است؟

فاصله جسم تا تصوير دو برابر فاصله جسم تا آينه است يعني 40 سانتي متر.
5- وقتي آينه به صورت فرو رفته باشد، چه تغييري مي كند؟ و براي چه كارهايي از آينه فرو رفته استفاده مي شود؟

تصوير بزرگ تر مي شود. وقتي بخواهند تصوير را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحي

7- براي افزايش نور و گرما از چه نوع آينه اي استفاده مي كنيم؟

آينه فرو رفته
8- براي آنكه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است؟

بايد نور به طور كامل بازتاب نمايد

9- در گذشته انسان ها چگونه تصوير خود را مي ديدند؟

در سنگ هاي صاف و صيقلي

 

پرسش هاي بخش 7
1- كداميك از وسايل زير رسانا است؟

چوب
فرش
پتو
آهن

2- كداميك از اجسام زير نارسانا است؟

بدن انسان
آهن
چوب خيس
پلاستيك
3- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقيه لامپ ها:

خاموش مي شوند
روشن مي مانند
مي سوزند
پر نورتر مي شوند
4- در كداميك از وسايل زير از انرژي الكتريسيته براي توليد گرما استفاده مي شود؟

جارو برقي
ريش تراش
تلويزيون
پلوپز
5- در كداميك از وسايل زير الكتريسيته به حركت تبديل مي شود؟

همزن برقي
چراغ مطالعه
اتو
سماور برقي
پرسش هاي تشريحي:
1- الكتريسيته چگونه جريان مي يابد؟

وقتي مدار بسته باشد
2- به چه اجسامي رسانا مي گوئيم؟

اجسامي كه جريان الكتريسيته از اين اجسام عبور كند مانند سيم مسي و آب.
3- چه موادي نارسانا هستند؟

به اجسامي كه جريان الكتريسيته از آنها عبور نكند، مواد نارسانا گفته مي شود مانند چوب.
4- مدار چگونه تشكيل مي شود؟مدار به چند طريق بسته مي شود نام ببريد؟

وقتي الكتريسيته جريان پيدا كند. در صورتي كه مدار ساده نباشد به دو طريق موازي و متوالي بسته مي شود.
6- در چه صورت، مدار در لامپ نور بيشتري توليد مي كند؟

وقتي مدار به صورت متوالي بسته مي شود نور اولين لامپ بيشتر و دومي كمتر مي شود. در موازي نور هردو لامپ يكسان و كمتر مي شود.
7- آيا براي سيم كشي منزل مي توان از مدار متوالي استفاده كرد؟ چرا؟

خير چون در اين صورت با سوختن يا قطع كردن جريان در يك وسيله الكتريكي، ساير وسايل الكتريكي نيز خاموش مي شوند.
8- فرق مدار بسته و باز چيست؟

در مدار بسته الكتريسيته جاري مي شود و در مدار باز الكتريسيته قطع مي شود.
9- كليد چه اثري در تشكيل مدار دارد؟

كليد مدار را قطع و وصل مي كند.
10- در اسباب بازي ها و راديو ها، باتري ها را چگونه قرار داده اند؟

قطب منفي به مثبت و قطب مثبت به منفي

پرسش هاي فصل 8

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
1- هر آهن ربا 2 قطب دارد.
2- قطب شمال آهن ربا را با علامت N نشان مي دهند.
3- در آهن ربا قطب هاي همنام يكديگر را جذب نمي كنند.
4- قطب شمال آهن ربا، قطب جنوب آهن رباي ديگر را جذب مي كند.
5- اگر سرهاي دو آهن ربا قطب N و S باشند، در صورت نزديك شدن به هم، يكديگر را جذب مي كنند.
6- عقربه قطب نما خود يك آهن رباست.
7- به كمك سيم، باتري و ميخ مي توان آهن رباي الكتريكي ساخت.
پرسش هاي تشريحي:
1- با در نظر گرفتن شمال و جنوب كره زمين عقربه قطب نما چگونه قرار مي گيرد؟

2- دو قطب آهن ربا هميشه رو به كدام سمت مي ايستد؟ چرا؟

رو به شمال و جنوب كره زمين، چون در ميدان مغناطيسي كره زمين تحت خاصيت آهن ربايي زمين قرار مي گيرند.
3- وقتي دو قطب غير همنام را به هم نزديك مي كنيم چه اتفاقي مي افتد؟

همديگر را جذب مي كنند.
4- چه قسمت هايي از آهن ربا، آهن بيشتري را به خود جذب مي كند؟

دو سر آهن ربا
5- چگونه مي توان آهن رباي الكتريكي قوي تري ساخت؟

با افزايش سيم پيچ ها
6- چند وسيله نام ببريد كه در آنها آهن رباي الكتريكي به كار رفته باشد؟

جرثقيل، زنگ اخبار خانه ها و …
7- از قطب نما براي انجام چه كاري استفاده مي شود؟

براي تشخيص قبله و تعيين جهت هاي اصلي شمال و جنوب
8- جرثقيل الکتريکي چگونه كار مي كند؟

وقتي اهرم جرثقيل خاصيت آهن ربايي پيدا مي كند، قطعات بزرگ آهني را جابه جا مي كند.
9- چگونه به كمك يك آهن ربا كه قطب هايش معلوم است قطب هاي آهن رباي ديگر را مي شناسيم؟

آهن ربا را به آهن ريايي كه قطب هايش معلوم است نزديك مي كنيم اگر جذب هم شوند قطب ها با قطب آهن رباي معلوم غيرهمنام است.

پرسش هاي بخش 9
1- در سنگ هاي رسوبي جنس لايه ها هميشه يكسان نيست.

درست
نادرست
2- يك تكه سنگ گرانيت فقط از يك نوع ماده تشكيل شده است.

درست
نادرست
3- كاني هاي كشور ما تمام نمي شوند.

درست
نادرست
4- افزايش جمعيت، نياز بشر را به كاني افزايش داده است.

درست
نادرست
5- براي به دست آوردن فلزات از كاني ها، آنها را به همان شكل استخراج شده استفاده مي کنند.

درست
نادرست
سوالات تشريحي:
1- سنگ هاي رسوبي چگونه درست مي شوند؟چرا سنگ هاي رسوبي كناره هاي صاف دارند؟

رسوبات رودخانه ها در درياها ته نشين مي شوند و به تدريج در زمان هاي زياد سنگ هاي رسوبي را درست مي كنند. بر اثر غلطيدن در آب و ساييده شدن كناره صاف پيدا مي كنند.
2- سنگ نمك چگونه تشكيل مي شود؟

وقتي نمك در آب به اندازه اي حل شود كه ديگر نتواند در آب حل شود، ته نشين شده و بلورهاي سنگ نمك را درست مي كند.
3- سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

نوع و جنس، شكل ظاهر، مدت زمان تشكيل آن، رنگ و استحکام
4- همانطور كه مي دانيد سنگ هاي كوه هاي البرز و زاگرس رسوبي هستند. آيا مي توانيم بگوئيم زماني اين كوه ها زير درياها بوده اند؟

بله، چون بر اثر رسوبات مختلف در اثر ساليان طولاني به وجود آمده اند.
5- چرا گاهي سنگ هاي آذرين بلورهاي درشت دارند؟

اگر مواد مذاب در نزديكي سطح زمين به تدريج سرد شوند بلورهاي درشت پيدا مي كنند.
6- به چه دليل گفته مي شود سنگ ها تغيير مي كند؟

زيرا سنگ هاي دگرگوني كه منشأ رسوبي يا آذرين دارند، در اثر گرما و فشار زياد تغيير يافته اند.
7- در چه جاهايي از ساختمان سنگ مصرف مي شود؟

نماي ساختمان، كف ساختمان
8- كدام كاني ها به طور خاص در زمين يافت مي شوند؟ چگونه مي توان سنگ معدن را از كاني جدا نمود؟

گوگرد و نمك - سنگ معدن را حرارت مي دهند و خرد مي كنند. فلز به صورت مايع از سنگ جدا مي شود.
9- زغال سنگ چه نوع سنگي است؟

سنگ سوختي

 

پرسش هاي بخش 10

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
1- سياره مشتري 1400 برابر سياره زمين است.
2- سياره زحل در هر 29 سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
3- سياره مريخ در هر 2 سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
4- جنس سياره زحل از گاز است.
5- داغ ترين سياره منظومه شمسي، سياره عطارد است.
6- هميشه طرفي از زمين كه رو به خورشيد است روز مي باشد.
7- زمين در هر شبانه روز يك بار به دور خود مي چرخد.
سوالات تشريحي:
1- شب و روز چگونه پديد مي آيند؟

از گردش زمين به دور خودش.
2- نزديك ترين همسايه كره زمين در فضا چيست؟

ماه
3- تلسكوپ چيست؟

وسيله اي است كه با آن چيزهاي خيلي دور را مي بينيم.
4- يك بار گردش ماه به دور زمين چقدر طول مي كشد؟

4 هفته
5- چرا ماه را به شكل هاي مختلف مي بينيم؟

در گردش ماه به دور زمين هميشه تمام قسمت هاي ماه از خورشيد نور نمي گيرد و مقدار نوري كه ماه به زمين مي تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمين است.
6- منظومه شمسي چيست؟

خورشيد و ۸سياره اي كه به دور آن مي گردند منظومه شمسي نام دارند.
7- كدام سياره، خاك قرمز رنگي دارد؟

مريخ
8- كدام سياره ها داراي گازهاي منجمد هستند؟

مشتري، زحل، اورانوس، پنتون
9- به نظر شما چرا سياره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشيد بيشتر طول مي كشد؟

چون آنها در مسير خود دايره هاي بزرگ تري را طي مي كنند.

بخش 10 - زمين و همسايه هاي آن

 

پرسش هاي بخش 11

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
1- سياره مشتري 1400 برابر سياره زمين است.
2- سياره زحل در هر 29 سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
3- سياره مريخ در هر 2 سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
4- جنس سياره زحل از گاز است.
5- داغ ترين سياره منظومه شمسي، سياره عطارد است.
6- هميشه طرفي از زمين كه رو به خورشيد است روز مي باشد.
7- زمين در هر شبانه روز يك بار به دور خود مي چرخد.
سوالات تشريحي:
1- شب و روز چگونه پديد مي آيند؟

از گردش زمين به دور خودش.
2- نزديك ترين همسايه كره زمين در فضا چيست؟

ماه
3- تلسكوپ چيست؟

وسيله اي است كه با آن چيزهاي خيلي دور را مي بينيم.

4- يك بار گردش ماه به دور زمين چقدر طول مي كشد؟

4 هفته
5- چرا ماه را به شكل هاي مختلف مي بينيم؟

در گردش ماه به دور زمين هميشه تمام قسمت هاي ماه از خورشيد نور نمي گيرد و مقدار نوري كه ماه به زمين مي تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمين است.
6- منظومه شمسي چيست؟

خورشيد و ۸ سياره اي كه به دور آن مي گردند منظومه شمسي نام دارند.
7- كدام سياره، خاك قرمز رنگي دارد؟

مريخ
8- كدام سياره ها داراي گازهاي منجمد هستند؟

مشتري، زحل، اورانوس، پنتون
9- به نظر شما چرا سياره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشيد بيشتر طول مي كشد؟

چون آنها در مسير خود دايره هاي بزرگ تري را طي مي كنند.

 پرسش هاي بخش 12 - دستگاه گردش خون

 

1- دفاع از بدن در برابر ميكروب ها، وظيفه گلبول سفيد مي باشد.
2- پلاسماي خون داراي مواد غذايي و آب مي باشد.
3- در بدن انسان خون وسيله رساندن مواد غذايي به سلول هاست.
4- رگ هايي كه خون را به قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند.
5- قلب تقريباً در هر دقيقه 70 بار پر و خالي مي شود.
6- رگ هايي كه از قلب خارج مي شوند و خون را به همه اندام ها مي برند سرخرگ نام دارند.
7- كليه ها خون را تصفيه مي كنند.
8- مهم ترين ماده دفعي كه اگر در بدن بماند ما را مسموم مي كند اوره است.
9- وقتي مثانه پر شود انسان احساس دفع ادرار مي كند.
10- هر ضربه قلب باعث پيدايش يك ضربه نبض مي شود.
سوالات تشريحي:
1- دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هايي است؟

خون، قلب، رگ ها
2- سياهرگ ها در كجاي بدن قرار دارند و كار آنها چيست؟

رگ هايي كه خون و دي اكسيد كربن را به قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند. در نزديك سطح بدن و زير پوست قرار دارند.
3- وظيفه دستگاه گردش خون چيست؟

خون وظيفه دارد كه اكسيژن و مواد غذايي را به سلول ها برساند و از سلول ها مواد زايد و دي اكسيدكربن را گرفته و بر گرداند.
4- خون از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟

پلاسما، گلبول قرمز، گلبول سفيد
5- كار گلبول هاي سفيد مهم تر است يا گلبول هاي قرمز؟

هر دو نقش مهمي در بدن دارند. ولي كم شدن گلبول هاي قرمز كه اكسيژن و مواد غذايي را به سلول ها مي رسانند زودتر از كم شدن گلبول هاي سفيد زندگي را غير ممكن مي سازد.
6- در چه قسمت هايي از بدن نبض وجود دارد؟

در قسمت هايي كه سرخرگ ها از روي استخوان هاي سطحي عبور مي كنند مانند مچ دست، مچ پا و شقيقه.
7- خون اكسيژن دار از كدام قسمت قلب به اندام ها مي رود؟

از سمت چپ قلب
8- نبض چيست؟

نبض همان ضربان قلب است كه در بعضي قسمت هاي بدن احساس مي شود.
9- مواد اضافي چگونه از سلول ها به خون وارد مي شوند؟

مويرگ ها رگ هاي بسيار باريكي هستند كه با چشم ديده نمي شوند و در كنار سلول ها قرار دارند و اكسيژن و مواد غذايي را از خون به سلول مي رسانند و دي اكسيدكربن و مواد اضافي را از سلول ها مي گيرند.
10- پلاسما و گلبول هاي قرمز هر كدام چه رنگ هستند؟

پلاسما زرد كمرنگ و گلبول قرمز، سرخ رنگ هستند.
11- براي سلامت دستگاه گردش خون چه بايد بكنيم؟

بايد ورزش كنيم، غذاهاي كافي، متنوع و مناسب بخوريم و استراحت كنيم.
12- در چه مواقعي گلبول هاي سفيد اضافه مي شوند؟

در صورت بروز بيماري هاي عفوني
13- چرا نبايد ادرار را زياد در مثانه نگهداريم؟

زيرا اوره و مواد نمكي مثانه را پر مي كنند و ادرار در كليه باقي مي ماند و موجب فساد كليه مي شود.

 

[ شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۶ بعد از ظهر ] [ طیبی علی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

براتعلی طیبی
معلم مجتمع آموزشی نوین
ناحیه یک مشهد

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ